PUBLICATIONS


Available publications
Publication File
Lawenda M., Popenda Ł., Meyer N., Stroiński M., Gdaniec Z., Adamiak R.W.:
The Grid-Enabled NMR Spectroscopy.
XXXVIII Ogólnopolskie Seminarium na Temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań, Cracow, Poland, December 1-2, 2005.
Abstract - 85 KB
Lawenda, M., Okoń, M., Oleksiak, A., Ludwiczak, B., Piontek, T., Pukacki, J., Meyer, N., Nabrzyski, J., Stokłosa, D.:
The GRID-Embedded Interactive Jobs Invocation.
The 5th Cracow Grid Workshop, Cracow, Poland, November 20-23, 2005.
 
Szychowski, P., Lawenda, M., Wolski, M.:
Autentykacja z wykorzystaniem wielopoziomowych certyfikatow w środowisku gridowym.
XIII SiS conference, Lodz, Poland, October 13-14, 2005 (in Polish).
 
Lawenda, M., Okoń M., Oleksiak, A., Ludwiczak, B., Piontek, T., Pukacki, J., Meyer, N., Nabrzyski, J.:
Running Interactive Tasks in the Grid Environment.
PPAM 2005, Poznań, Poland, September 11-14, 2005
 
M. Okoń, M. Lawenda, N. Meyer, D. Stokłosa, T. Rajtar, D. Kaliszan, M. Stroiński:
Scheduling Interactive Tasks in the Grid-based Systems
TERENA Networking Conference 2005, Poznan, 2005.
300 KB

1 MB
Rek, P., Władyszewski, K., Popenda, L., Wolski, M., Lawenda, M.:
Naukowa Biblioteka Cyfrowa NMR - od wymagań do projektu
ISBN 83-89529-06-8, ISSN 0867-6011, Pro Dialog 19, Poznan, 2005
100 KB
Lawenda, M., Meyer N., Stroinski, M., Rajtar, T., Okon, M., Stoklosa, D., Kaliszan, D.:
Effective job management in the virtual laboratory
European Grid Conference 2005, LNCS 3470, pp. 414-423, Science Park Amsterdam, the Netherlands, February 14-16, 2005
 
Rek, P., Kopec, M., Gdaniec, Z., Popenda, L., Adamiak, R.W., Wolski, M., Lawenda, M., Meyer, N., Stroinski, M.:
Digital Science Library for Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy.
The 4th Cracow Grid Workshop, ISBN 83-915141-4-5, pp. 404-411, Cracow, Poland, December 12-15, 2004
 
Okon, M., Lawenda, M., Meyer, N., Stoklosa, D., Rajtar, T., Kaliszan, D., Stroinski, M.:
Interactive task invocation in the Virtual Laboratory.
The 4th Cracow Grid Workshop, ISBN 83-915141-4-5, pp. 293-300, Cracow, Poland, December 12-15, 2004
 
Szychowski, P., Kopec, M., Lawenda, M., Wolski, M., Meyer, N., Mazurek, C., Stroinski, M.:
Secure access to GRID resources.
The 4th Cracow Grid Workshop, ISBN 83-915141-4-5, pp. 347-354, Cracow, Poland, December 12-15, 2004
 
Lawenda, M., Meyer, N., Rajtar, T., Okon, M., Stoklosa, D., Kaliszan, D., Stroinski, M.:
Dynamic Measurement Scenarios in the Virtual Laboratory system.
5th IEEE/ACM International Workshop on Grid Computing, IEEE Computer Society Order Number P2256, ISBN 0-7695-2256-4, ISSN 1550-5510, pp. 355-359, Pittsburgh, USA, November 8, 2004
 
Szychowski, P., Kopec, M., Lawenda M., Wolski, M., Meyer, N., Mazurek, M., Stroinski, M.::
Model Bezpieczenstwa Dostepu do Zasobow w Systemach Gridowych
XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, ISBN 83-7415-042-4, Lodz, Poland, October 21-22, 2004 - in Polish
450 KB
Rek, P., Kopec, M., Gdaniec, Z., Popenda, L., Adamiak, R.W., Wolski, M., Lawenda M., Meyer, N., Stroinski, M.:
Naukowa Biblioteka Cyfrowa dla Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego,
XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, ISBN 83-7415-042-4, Lodz, Poland, October 21-22, 2004 - in Polish
295 KB
Lawenda, M., Meyer, N., Rajtar, T., Okon, M., Stoklosa, D., Kaliszan, D., Kupczyk, M., Stroinski, M.:
Workflow with Dynamic Measurement Scenarios in the Virtual Laboratory.
6th CARNet Users Conference, ISBN 953-6802-04-X, Zagreb, Croatia, September 27-29, 2004
325 KB
Lawenda, M., Meyer, N., Rajtar, T., Okon, M., Stoklosa, D., Kaliszan, D., Stroinski, M.:
Generalization aspects in the virtual laboratory system.
Remote Engineering and Virtual Instrumentation 2004, ISBN 3-89958-090-7, Villach, Austria, 28-29 September, 2004
190 KB
Meyer, N., Lawenda, M., Okon, M., Rajtar, T., Stoklosa, D., Stroinski, M.:
Effective integration of scientific instruments in the Grid,
Terena networking conference 2004, ISBN 90-77559-04-3, Rhodes, Greece, June 7-10, 2004
584 KB
Lawenda, M., Meyer, N., Rajtar, T., Okon, M., Stoklosa, D., Stroinski, M., Popenda, L., Gdaniec, Z., Adamiak, R.W.:
General Conception of the Virtual Laboratory.
International Conference on Computational Science 2004, LNCS 3038, pp. 1013-1016, Cracow, Poland, June 6-9, 2004
 
Lawenda, M., Meyer, N., Rajtar, T., Okon, M., Stoklosa, D., Stroinski, M.:
Job workflow in the Virtual Laboratory,
Global Grid Forum 10, Workflow in Grid Systems, Berlin, Germany, March 9, 2004
156 KB
Adamiak, R.W., Gdaniec, Z., Lawenda, M., Meyer, N., Popenda, Ł., Stroiński, M., Zieliński, K.:
Laboratorium Wirtualne w srodowisku gridowym (eng. Virtual Laboratory in Grid environment),
Poznań, Poland, April 2003 - in Polish
929 KB
Meyer, N., Stroiński, M.:
Nowe aplikacje i uslugi w srodowisku Grid (eng. The new applications and services in Grid environment),
Zakopane, Poland, March 2003 - in Polish
767 KB
Lawenda, M.:
Laboratorium wirtualne i Teleimersja (eng. Virtual Laboratory and Teleimmersion),
Internal document no. RW-34/01, Poznan, Poland, September 2001 - in Polish
662 KB
Internal documents
Internal documents  authorization required